Niepoprawna pisownia

nie pisane

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

niepisane

Poprawna pisownia