Poprawna pisownia

bagna

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

bakna

Niepoprawna pisownia