Niepoprawna pisownia

czychająca

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

czyhająca

Poprawna pisownia