Niepoprawna pisownia

Austri

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

Austrii

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

Austrji

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

Austrjii

Niepoprawna pisownia