Niepoprawna pisownia

atensja

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

atencja

Poprawna pisownia, znaczenie: korzenie powyższego wyrazu sięgają aż do języka łacińskiego. Wówczas oznaczał on okazywanie szczególnego szacunku, respektu, poważania czy też względów. Po przejęciu go przez język angielski, Polacy zapożyczyli go właśnie stąd – dlatego też współczesne znacznie jest znacznie bliższe temu, które występuje w języku angielskim. Obecnie atencją nazywamy uwagę, poważanie, baczenie, czujność, poświęcenie uwagi komuś lub czemuś. W mowie potocznej atencja oznacza czyjąś uwagę – zwracanie uwagi na coś lub kogoś. Warto zapamiętać, że wyrazy, które w języku łacińskim posiadają końcówkę -tio i występują w rodzaju nijakim (tak jak omawiana atencja – po łacinie attentio) po przejęciu przez polszczyznę otrzymywały zakończenie -cja. Stąd też jedyną poprawną formą powyższego wyrazu jest ta, uwzględniająca zapis przez c.

Przykłady poprawnej pisowni

Atencja fotoreporterów zdaje się nie przeszkadzać młodej gwiazdce, nieco inaczej było jednak z jej rodzicami.
Wszyscy z atencją słuchali słów dyrektora firmy.
W dzisiejszej młodzieży nie ma za grosz szacunku do starszych, ich atencja jest skierowana zupełnie w innym kierunku.


Niepoprawna pisownia

attencja

Niepoprawna pisownia