Niepoprawna pisownia

fszet

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

wszedł

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

weszedł

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

wszed

Niepoprawna pisownia