Niepoprawna pisownia

nie zpowodował

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

nie spowodował

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

niespowodował

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

niezpowodował

Niepoprawna pisownia