Poprawna pisownia

tąpnęli

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

tompnęli

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

tąpneli

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

tompneli

Niepoprawna pisownia