Poprawna pisownia

niemądry

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

nie mądry

Niepoprawna pisownia