Niepoprawna pisownia

anty depresyjną

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

antydepresyjną

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

anty-depresyjną

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

antydepresyjnom

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

antidepresyjną

Niepoprawna pisownia