Niepoprawna pisownia

rekonwalestencja

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

rekonwalescencja

Poprawna pisownia, znaczenie: we współczesnej polszczyźnie rekonwalescencją nazywamy zarówno czyjś powrót do zdrowia po przebytej chorobie, jak i okres, w którym to chory powraca do zdrowia. Jedyną poprawną wersją zapisu powyższego rzeczownika jest rekonwalescencja, o czym świadczy jego etymologia. Termin ten wywodzi się z języka łacińskiego, w którym występowała konstrukcja re- (łac. na nowo, znów) + convalescentia, oznaczająca wzmocnienie, ozdrowienie.
Ciekawostką natomiast jest fakt, że jeszcze na początku XX wieku w języku polskim funkcjonował termin konwalescencja. Według Michała Arcta, autora M. Arcta Słownika Ilustrowanego Języka Polskiego rzeczownik ten oznaczał nabranie mocy prawnej.

Przykłady poprawnej pisowni

Jego rodzina musi być przygotowana na to, że jego rekonwalescencja będzie trwała latami.
Rekonwalescencja przebiega prawidłowo – moim zdaniem za kilka tygodni zapomni Pan o urazie.
Po dwóch miesiącach rekonwalescencji lekarz pozwolił mi na powrót do pracy.