Poprawna pisownia

Anglikom

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

Angliką

Niepoprawna pisownia