Niepoprawna pisownia

worzeniu

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

wożeniu

Poprawna pisownia