Niepoprawna pisownia

ałtorytety

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

autorytety

Poprawna pisownia