Niepoprawna pisownia

dwujek

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

dwójek

Poprawna pisownia