Niepoprawna pisownia

adekfatna

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

adekwatna

Poprawna pisownia