Poprawna pisownia

z kolei

Poprawna pisownia, znaczenie: wyrażenie z kolei zawsze powinno być zapisywane jako z oraz kolei. Jest ono złożonym przysłówkiem, powstałym z połączenia przyimka z oraz odmienionego słowa kolej. Słowa te nie utworzyły zrostu i nie mogą być zapisywane razem, gdyż, zgodnie z zasadami języka polskiego, przyimki zapisujemy oddzielnie od dopełniających je słów (wyjątkiem są tylko zrosty).
Z kolei informuje nas o tym, iż coś dzieje się w następnej kolejności po wcześniejszym wydarzeniu. Może być synonimem do następnie, potem lub w następnej kolejności. Czasami wykorzystuje się je także do opisu przeciwstawnych sytuacji.

Przykłady poprawnej pisowni

Ja mam kosz jabłek, Ania drugi, z kolei tobie do przeniesienia zostawiliśmy tamten duży worek z ziemniakami.
Podczas inauguracji roku akademickiego najpierw przemawia rektor, z kolei pozostali muszą czekać na swoje pięć minut.
Ja nic nie wiem o Kowalskich, z kolei ty mogłeś o nich coś słyszeć, skoro mieszkasz nieopodal.


Niepoprawna pisownia

skolei

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

zkolei

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

z koleji

Niepoprawna pisownia