Niepoprawna pisownia

absorpcyjnom

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

absorpcyjną

Poprawna pisownia