Poprawna pisownia

nie najlepiej

Poprawna pisownia, znaczenie: jest to zwrot określający złe, niepomyślne wykonanie czegoś. Zamiast niego możemy użyć wyrażenia: nieszczególnie dobrze, przeciętnie, miernie, licho, kiepsko, niczym nie wyróżniając się, niespecjalnie, dziadowsko.
Nie najlepiej jest połączeniem partykuły nie z najwyższym stopniem przysłówka dobrze. W języku polskim istnieje reguła mówiąca, iż takie połączenia należy zawsze zapisywać oddzielnie, stąd jedyną poprawną formą zapisu tego zwrotu jest właśnie pisownia rozłączna.
Zapis rozłączny dotyczy również sytuacji kiedy partykuła nie jest nie tylko wykładnikiem zaprzeczenia, ale odpowiada również za wprowadzenie przeciwstawnej części zdania, na przykład: Poradził sobie nie najlepiej, ale przeciętnie.

Przykłady poprawnej pisowni

Egzamin poszedł mi nie najlepiej, ale najważniejsze, że już jest za mną.
W dzisiejszym meczu zagrał nie najlepiej – miejmy nadzieję, że to tylko chwilowy spadek formy.
Pogoda na jutro zapowiada się nie najlepiej, musimy być przygotowani na opady deszczu.


Niepoprawna pisownia

nienajlepiej

Niepoprawna pisownia