Niepoprawna pisownia

niejacyś

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

nie jacyś

Poprawna pisownia