Niepoprawna pisownia

abnegad

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

abnegat

Poprawna pisownia, znaczenie: powyższym określeniem nazywamy kogoś niedbającego o swój wygląd, zdrowie, wygody czy też korzyści, inaczej jest to: ktoś zaniedbany, flejtuch, fleja. Mówimy tak również na kogoś, kto nie ma podstawowej wiedzy na jakiś temat.
Wyraz ten należy zawsze zapisywać przez t, na co wskazuje zasada, która mówi, że terminy obcego pochodzenia należy zapisywać zgodnie z pisownią obowiązującą w języku, z którego zostały zapożyczone. Abnegat z kolei wywodzi się od łacińskiego określenia abnegatio, oznaczającego wyparcie się. Pomyłki w zapisie najczęściej uwarunkowane są niewystarczająco staranną artykulacją, podczas której niejednokrotnie wyraźnie słychać d.

Przykłady poprawnej pisowni

Co za abnegat! Jak można psuć smak tej delikatnej potrawy ostrym sosem?
Po tym jak w dorosłości zamieszkał sam, stał się nieprzyjaznym abnegatem.
Nie możesz być aż takim abnegatem w dziedzinie historii naszego kraju. Dokształć się nieco.


Niepoprawna pisownia

apnegat

Niepoprawna pisownia