Niepoprawna pisownia

z rzuci

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

zrzuci

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

zrzóci

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

srzuci

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

zżuci

Niepoprawna pisownia, wyjątek: może być poprawne jako forma słowa zżuć (żując, dokładnie pogryźć).