Niepoprawna pisownia

kąpas

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

kompas

Poprawna pisownia, znaczenie: wyraz kompas wbrew pozorom ma kilka znaczeń. Określa przyrząd, za pomocą którego określa się położenie w stosunku do stron świata. Kompasem nazwane jest także narzędzie geologiczne, które służy do mierzenia kierunku warstw podłoża oraz ich nachylenia. Kompas to również zegar słoneczny. Synonimem jest wyraz busola.
Słowo kompas jest rzeczownikiem rodzaju męskiego. Pochodzi od włoskiego słowa compasso. Jest więc w języku polskim zapożyczeniem. Prawidłowa pisownia tego wyrazu to kompas, która wynika z dwóch zasad ortograficznych. Pierwsza mówi o tym, że w wyrazach zapożyczonych zapisujemy połączenia em, en, om, on, ponieważ są zgodne z oryginalną pisownią obcych słów. Druga zasada ortograficzna podaje, że połączenia em i om piszemy przed spółgłoskami zwartymi i zwarto-szczelinowymi (p, b, t, d, c, ć, dź, k, g), w tym wypadku przed p.

Przykłady poprawnej pisowni

W lesie bez kompasu ani rusz, bowiem łatwo można się zgubić.
Podczas naszej terenowej wyprawy musisz mieć ze sobą tradycyjny kompas, bo GPS może nie mieć zasięgu.
Dobrze, że dla Karola kompas nie stanowił tajemnicy, dzięki temu wszyscy wrócili do domu.


Niepoprawna pisownia

kompaz

Niepoprawna pisownia