Poprawna pisownia

a nie mówiłam

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

anie mówiłam

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

aniemówiłam

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

a niemówiłam

Niepoprawna pisownia