Poprawna pisownia

dokumentni

Poprawna pisownia, znaczenie: kompletni, zupełni, dokładni. W przeszłości słowo to mogło oznaczać również: niebudzący wątpliwości, oparci na dowodach, autentyczni.


Niepoprawna pisownia

dokumętni

Niepoprawna pisownia