Niepoprawna pisownia

puhar

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

puchar

Poprawna pisownia, znaczenie: określenie puchar odnosi się do dużego kielicha lub czary na nóżce. Naczynie to najczęściej służy do odprawiania ceremonii i obrzędów z wykorzystaniem specjalnie do tego celu przygotowanych napojów, m.in. wina.
Jest to także główna, symboliczna nagroda z wielu zawodach sportowych oraz nazwa samych rozgrywek.

Przykłady poprawnej pisowni

Puchar, który otrzymaliśmy za zawody w piłce nożnej, zajął honorowe miejsce w szkolnej gablocie.
Puchar Europy w lekkoatletyce został zastąpiony w 2009 roku drużynowymi mistrzostwami Europy.
W muzealnej gablocie znajdował się stary, ceremonialny, złoty puchar wysadzany klejnotami.


Niepoprawna pisownia

póchar

Niepoprawna pisownia