Poprawna pisownia

dlaczego

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

dla cze go

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

dlacze go

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

dla czego

Niepoprawna pisownia, wyjątek: „dla czego” piszemy rozdzielnie w specyficznej konstrukcji zdania, przykład: Dla czego i dla kogo się tak poświęcasz?