Poprawna pisownia

spojrzenia

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

zpojrzenia

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

z pojrzenia

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

spojżenia

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

spojszenia

Niepoprawna pisownia