Poprawna pisownia

jakiejkolwiek

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

jakiej kolwiek

Niepoprawna pisownia