Niepoprawna pisownia

19 lipiec

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

19 lipca

Poprawna pisownia, wyjaśnienie: podając datę używamy zawsze nazwy miesiąca w dopełniaczu, nie w mianowniku, ponieważ mówimy o dziewiętnastym dniu lipca, nie zaś o dziewiętnastym lipcu.


Niepoprawna pisownia

19. lipca

Niepoprawna pisownia