Poprawna pisownia

echo

Poprawna pisownia, znaczenie: poprawną formą zapisu jest echo przez ch. Jest to wyraz, który pochodzi z języka greckiego, gdzie brzmi ēchṓ. Słowo to oznacza głos, dźwięk oraz imię własne. Ponieważ rzeczownik ten został zaczerpnięty z języka obcego, zachowano jego niemal oryginalną pisownię w języku polskim.
Echo jest powtórzeniem dźwięku, które jest wynikiem odbijania się fal akustycznych od jakichś powierzchni. Jest to także reakcja na jakieś wydarzenie, albo nawiązanie do czegoś, co miało miejsce w przeszłości.
W medycynie jest to wewnętrzny obraz narządu, uzyskany za pomocą ultrasonografu.
Może oznaczać również obraz, który uzyskuje się za pomocą sonaru, między innymi do uzyskania obrazu dna zbiornika wodnego.
W mitologii Echo to nimfa gór, która obdarzyła nieodwzajemnioną miłością Narcyza. Z tego powodu wyschła, aż pozostał po niej tylko głos.

Przykłady poprawnej pisowni

Babcia Teodora musiała iść na echo serca, dlatego chłopiec był bardzo zaniepokojony.
Kiedy dzieci wybrały się w góry ze swoim opiekunem, chciały słuchać, jak ich głosom wtórowało echo.
Mały Łukasz był zainteresowany tym, jak powstaje echo, dlatego postanowił zapytać o nie swojego nauczyciela.


Niepoprawna pisownia

eho

Niepoprawna pisownia