Niepoprawna pisownia

było by

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

byłoby

Poprawna pisownia, znaczenie: byłoby to czasownik być odmieniony w trzeciej osobie liczby pojedynczej, w trybie przypuszczającym. Powyższy wyraz należy zawsze zapisywać razem. Słowo to oznacza: istnieć, przebywać, żyć, trwać przez pewien czas, mieć miejsce, znajdować się w jakimś miejscu, brać w czymś udział, uczestniczyć, zdarzać się, odbywać się, znajdować się w jakimś stanie, doznawać czegoś. Ponieważ byłoby zaliczane jest do osobowych form czasowników, zapisujemy je zawsze łącznie w myśl obowiązującej we współczesnej polszczyźnie zasady gramatycznej nakazującej łączną pisownię cząstki -by, -bym oraz -byś z osobowymi formami czasowników.

Przykłady poprawnej pisowni

Byłoby fajnie gdyby jednak nie padało, chociaż nie ma na to zbyt dużych szans.
Czy byłoby dla Ciebie problemem odebrać dziś naszą córkę z przedszkola?
Byłoby to wyzwanie znacznie przewyższające zdolności Kamila.
Wszystko byłoby inne, gdybyś wtedy nie wysiadła z tego pociągu.
Byłoby naprawdę świetnie, gdyby udało Ci się jutro do mnie wpaść.
Najlepiej byłoby wyjechać przed świtem, wtedy w południe będziemy już na miejscu.