Niepoprawna pisownia

grzegżółka

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

gżegżółka

Poprawna pisownia, znaczenie: słowo gżegżółka oznacza kukułkę, czyli średniej wielkości ptaka, który jest pasożytem lęgowym i podrzuca innym swoje jajka.
Gżegżółka należy zapisywać przez podwójne ż. Jest to wynikiem jego historycznej pisowni i etymologii – słowo to zostało częściowo zaczerpnięte z języka czeskiego, gdzie zapisywano je w formie żeżhule, żeżhulka. Jednocześnie dodanie g na początku to najpewniej zapożyczenie z języka pruskiego lub litewskiego, gdzie znajdujemy słowo geguże. Ich złożenie dało początek gżegżółce.

Przykłady poprawnej pisowni

Gżegżółka to jedno z tych słów, które są wyjątkami i często pojawiają się na różnych egzaminach.
Nie mam wątpliwości, że ten ptak to gżegżółka, bo podrzucił do tego gniazda swoje jajko.
Gżegżółka, która mieszka w tym parku, wydaje swoje bardzo charakterystyczne kukanie każdego dnia.


Niepoprawna pisownia

grzegrzółka

Niepoprawna pisownia, wyjątek: polskie nazwisko Grzegrzółka.

Niepoprawna pisownia

gżegrzółka

Niepoprawna pisownia