Poprawna pisownia

żyzne

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

żysne

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

rzyzne

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

rzysne

Niepoprawna pisownia