Poprawna pisownia

żyrant

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

rzyrant

Niepoprawna pisownia