Niepoprawna pisownia

konkuręcyjni

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

konkurencyjni

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

konkórencyjni

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

kąurencyjni

Niepoprawna pisownia