Niepoprawna pisownia

pod czas

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

podczas

Poprawna pisownia, znaczenie: słowo podczas odnosi się do sytuacji, które rozgrywają się w tym samym czasie, co inne wydarzenia. Oznacza w momencie dry, w trakcie, w czasie, w chwili. Występuje również w połączeniu podczas gdy, które ma znaczenie natomiast i wykazuje przeciwieństwo sytuacji.
Podczas zostało utworzone przez połączenie słów pod i czas. Jest zrostem językowym, który utworzył samodzielnie funkcjonujący przyimek. Z tego względu należy zapisywać to słowo łącznie.

Przykłady poprawnej pisowni

Podczas gdy ty byłeś w kinie i świetnie się bawiłeś, twoja żona ciężko pracowała.
Podczas Świąt Wielkanocnych przyjechała do nas cała rodzina, dlatego było bardzo wesoło.
Małgosia była bardzo szczęśliwa i kontaktowa, podczas gdy Ania zawsze zamykała się w sobie.


Niepoprawna pisownia

potczas

Niepoprawna pisownia