Poprawna pisownia

nakłucie

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

nakucie

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

nakłócie

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

na kłucie

Niepoprawna pisownia