Niepoprawna pisownia

ztarłam

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

starłam

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

z tarłam

Niepoprawna pisownia