Zarówno sformułowanie zakraplać jak i zakrapiać jest poprawne, każde z nich oznacza jednak coś innego. Zamienne ich stosowanie jest zatem niedopuszczalne, gdyż byłoby błędem językowym. Aby nie popełnić takiego błędu zapoznaj się z definicjami i przykładowymi zdaniami z użyciem obu tych wariantów, a w razie niejasności zadaj swoje pytanie do naszej redakcji w sekcji komentarzy pod opracowaniem.

Poprawna pisownia

zakraplać

Poprawna pisownia, znaczenie: wyrażenie zakraplać to czasownik oznaczający: dozować płyn kroplami.

Przykłady poprawnej pisowni

Ilekroć będziesz zakraplać dziecku oczy, bądź bardzo uważna.
Pamiętaj, by nigdy nie zakraplać niczego do oczu, jeśli zobaczysz, że dozownik jest brudny.
Lek ten należy zakraplać trzy razy dziennie, po jednej kropli do każdego worka spojówkowego.


Poprawna pisownia

zakrapiać

Poprawna pisownia, znaczenie: zakrapiać to z kolei czasownik dopuszczony do użytku wyłącznie w języku potocznym oznaczający: zapijać coś alkoholem. Stosunkowo często łączy się go z zaimkiem zwrotnym się, uzyskując czasownik zwrotny zakrapiać się, inaczej: upijać się.

Przykłady poprawnej pisowni

Czy mógłbyś chociaż spróbować cieszyć się szczęściem pary młodej, a nie tylko planować jak będziesz się zakrapiać na ich weselu?
Jutro rano będę prowadził samochód, więc dziś nie mogę się zakrapiać.
Czasami mam wrażenie, że przez cały tydzień myślisz tylko o tym, jak będziesz zakrapiać się w weekend.