Poprawna pisownia

znad morza

Poprawna pisownia, znaczenie: znad jest to nieodmienny przyimek, który w połączeniu z rzeczownikiem (w tym przypadku jest to odmieniona forma wyrazu morze) tworzy wyrażenie, przekazujące informację, że coś porusza się nad obiektem nazwanym przez rzeczownik i oddala się od niego. Połączenie to może również informować, że ktoś lub coś pochodzi, przybywa lub dochodzi z miejsca położonego nad zbiornikiem wodnym nazywanym przez rzeczownik.
Znad jest to zrost, czyli połączenie dwóch przyimków. We współczesnej polszczyźnie obowiązuje zasada, która mówi, że wszystkie zrosty należy zapisywać razem i ma ona zastosowanie również w przypadku omawianego wyrazu.

Przykłady poprawnej pisowni

Pochodzę znad morza i wiem, że po studiach na pewno będę chciała tam wrócić.
Zobacz, to mama i Kasia wracają znad morza. Wyjdźmy im na spotkanie!
Silny wiatr nadciąga w nasze okolice znad morza i całej północnej Polski.


Niepoprawna pisownia

z nad morza

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

znadmorza

Niepoprawna pisownia