Czerpać ze źródła to związek frazeologiczny oznaczający posiadanie sprawdzonej informacji. Oznacza on uzyskiwanie informacji w jej początkowej, oryginalnej postaci i od osoby, która pierwsza tę informację ogłosiła, a zaś bazowanie na cudzych omówieniach tej informacji.

Poprawna pisownia

czerpać ze źródła

Poprawna pisownia

Przykłady poprawnej pisowni

Nie ufaj informacjom zawartym w sieci, w kwestiach medycznych informacje lepiej czerpać ze źródła.
Nie wierzę w to, co mówią ludzie. Wolę czerpać ze źródła.
Jeżeli chcesz dowiedzieć się, co naprawdę się tam wydarzyło, możemy tam pojechać – takie informacje najlepiej czerpać ze źródła.


Niepoprawna pisownia

czerpać ze źrudła

Niepoprawna pisownia