Niepoprawna pisownia

w róci

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

wróci

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

wruci

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

w ruci

Niepoprawna pisownia