Niepoprawna pisownia

zpytałyście

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

spytałyście

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

z pytałyście

Niepoprawna pisownia