Niepoprawna pisownia

pszeciek

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

przeciek

Poprawna pisownia, znaczenie: w języku potocznym określenie przeciek używamy w odniesieniu do ujawnienia tajnych lub poufnych informacji. Główne znaczenie słowa przeciek to niekontrolowany wypływ cieczy, gazu lub innej substancji na skutek nieszczelnego pojemnika bądź miejsce wypływu.
Przeciek jest rzeczownikiem rodzaju męskorzeczowego i pochodzi od czasownika przeciekać. Synonimy: przeciekać, przeciekowy. Zgodnie z zasadą ortograficzną, że po spółgłoskach p, b, t, d, k, g, ch, j piszemy rz to słowo przeciek piszemy również przez rz. W związku z tym, że p jest spółgłoską bezdźwięczną to słowo przeciek wymawiamy bezdźwięcznie.

Przykłady poprawnej pisowni

Kupiłam duży plaster, aby zakleić pęknięty wrzód na nodze, ale najpierw muszę oczyścić i zdezynfekować ranę i miejsce przecieku.
Mój kot przewrócił wazon i zastanawiam się, czy jak przykleję plaster na miejsce pęknięcia, to powstrzymam przeciek wody?
Kasia powiedziała mi, że dostaniemy od lipca podwyżki, a wie to od Krysi, która miała przeciek z ministerstwa.


Niepoprawna pisownia

pżeciek

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

przecieg

Niepoprawna pisownia