Poprawna pisownia

chrząstka

Poprawna pisownia, znaczenie: chrząstka oznacza tkankę chrzęstną, która jest rodzajem elastycznej tkanki łącznej budującej niektóre części szkieletu zwierząt i człowieka.
Gramatycznie jest to rzeczownik rodzaju żeńskiego. Zasady polskiej ortografii mówią, że samogłoskę nosową ą pisze się między innymi przed spółgłoskami szczelinowymi: s, ś, z, ż, ź, sz, ch, w, f. W słowie chrząstka po samogłosce ą występuje spółgłoska s. Dlatego poprawną formą jest zapis: chrząstka.

Przykłady poprawnej pisowni

Bez chrząstki stawowej nie moglibyśmy poruszać ani nogami, ani rękoma. Zapewnia ruch w stawie.
Choroby zwyrodnieniowe chrząstki stawowej są bardzo bolesne i trudne do leczenia.
Najczęstszą kontuzją biegaczy, są uraz chrząstki stawowej w stawie kolanowym lub skokowym.


Niepoprawna pisownia

chrzonstka

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

chrząztka

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

hrząstka

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

chżąstka

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

chsząstka

Niepoprawna pisownia