Niepoprawna pisownia

zpot

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

spod

Poprawna pisownia, znaczenie: przyimek, który w dopełniaczu łączy się z rzeczownikami, a także wyrazami, pełniącymi ich funkcję. Do roku 1936 za poprawną pisownię uznawane było „z pod”, obecnie słowniki ortograficznie nie dopuszczają jednak takiego zapisu.


Niepoprawna pisownia

z pot

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

z pod

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

zpod

Niepoprawna pisownia