Niepoprawna pisownia

dalekoidący

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

daleko idący

Poprawna pisownia, znaczenie: wyrażenie daleko idący zazwyczaj odnosi się do wniosku, który jest bardzo obszerny, czasem pochopny i zbyt daleko posunięty, przez co rozmija się z prawdą.
Daleko idący jest wyrażeniem, które zawiera w sobie przysłówek daleko, łączący się z imiesłowem. tego typu wyrażenia w języku polskim zawsze zapisujemy oddzielnie.

Przykłady poprawnej pisowni

Jego daleko idący wniosek nie został dobrze przyjęty przez szefową, przez co dostał naganę.
Taki daleko idący wniosek może zostać źle odebrany przez ogół naszego społeczeństwa.
Gdy w końcu szczerze wyraziła swojego daleko idące wnioski, przekonała się, że wszyscy ją popierają.


Niepoprawna pisownia

daleko-idący

Niepoprawna pisownia