W mowie potocznej obie formy są dopuszczalne, zalecamy używanie wersji „przyjmij”.

Poprawna pisownia

przyjmij

Poprawna pisownia, wersja zalecana


Poprawna pisownia

przyjm

Poprawna pisownia, archaizm (po staropolsku)