Niepoprawna pisownia

zpod

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

spod

Poprawna pisownia, znaczenie: to przykład przyimka, który funkcjonuje jako dopełniacz w połączeniu z rzeczownikami lub wyrazami o ich funkcji. Jako ciekawostkę warto dodać, iż w przeszłości, aż do roku 1936 za poprawną wersję uznawane było „z pod”. Współczesną ortografia nie dopuszcza jednak takiej pisowni jako poprawnej.


Niepoprawna pisownia

z pod

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

zpot

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

z pot

Niepoprawna pisownia